REKVALIFIKAČNÍ KURZ - KOSMETIČKA

V rámci rekvalifikačního kurzu Doelis academy se Vám nabízí příležitost získat nejpokročilejší znalosti z oblasti estetické kosmetiky.

V našich kosmetických kurzech se dozvíte vše o nejnovějších metodách a technikách, které jsou aktuálně na špici v oblasti estetické kosmetiky. 

Naším cílem je poskytnout Vám komplexní znalosti a umění, které Vám umožní stát se vysoce vyhledávanými specialisty ve svém oboru. Program našeho kurzu je pečlivě sestaven s ohledem na hodnotící standardy Národní soustavy kvalifikací a osnovy stanovené Ministerstvem školství.

S radostí Vás přivítáme na našich kurzech, kde společně otevřeme brány k novým možnostem v okouzlujícím světě kosmetiky.

OBSAH KURZU:

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Program kurzu je uzavřen absolvováním závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace KOSMETIČKA, která je realizována v souladu s Národním systémem kvalifikací.

Absolvování tohoto kurzu Vám poskytuje nejen legitimaci pro získání živnostenského listu v oblasti kosmetických služeb, ale také otevírá dveře k možnosti zaměstnání v profesionálních kosmetických salonech.

Důležitým aspektem je, že pro provozování této činnosti nebudete potřebovat garanta.

FORMA VÝUKY:

Denní studium

od 10:00 do cca 16:00

MÍSTO KONÁNÍ KURZU:

Doelis aesthetic

Klimentská 1974/20 Praha 1 

POČET ÚČASTNÍKŮ:

Skupinový kurz je určený pro čtyři kurzistky

PODMÍNKY STUDIA:

Dosáhnutí věku 18ti let v den konání závěrečné zkoušky.

Ukončené základní vzdělání.

CENA A PLATBA KURZOVNÉHO:

29.900 Kč, zahrnuje absolvování profesní zkoušky pro kosmetičky podle Národního systému kvalifikací.

Na základě obdržené přihlášky Vám budou zaslány platební údaje. 

Zařazení do kurzu bude definitivně potvrzeno po přijetí Vaší platby.